Bra att veta

Inflyttning

Besiktning och överlämnande av nycklar sker efter överenskommelse med bostadsförvaltaren. Glöm inte att anmäla nytt elabonnemang för din hushållsel.

 

Hyran

Hyran betalas i förskott senast sista vardagen före kalendermånadens början.

 

Felanmälan

Felanmälan ska i första hand göras till respektive fastighetsskötare eller på formulär på www.hknorr.se.  Akuta fel ska anmälas per telefon. Telefonnummer och information hittar du på porttavlor i trapphuset.

 

Tvättstugan

Städa alltid tvättstugan efter användandet och rengör luddfiltret i torktumlaren.

 

Störande grannar

Vid störning tar du i första hand kontakt direkt med din granne. Om det inte hjälper kontaktar du HK Fastigheter som i sin tur kontaktar den störande
hyresgästen.

 

Uppsägning

Uppsägning ska ske skriftligt. Uppsägningstiden är tre månader och gäller från närmast kommande månadsskifte.

 

Utflyttning

Lägenheten ska städas noggrant (glöm inte balkong och förråd). Besiktning sker när lägenheten är tömd och efter överenskommelse med bostadsförvaltaren.