Ytterligare fastighetsförvärv

Vi förvärvar ytterligare en fastighet Telegrafen 2 för att utveckla den för framtiden.

Nya hyresrätter mitt i stan

Nu är det klart att HK Fastigheter renoverar hyresrätter mitt i stan. Fastigheten Köpmangatan 10 ska totalrenoveras och 25 nya lägenheter ska byggas utöver fastighetens 11 befintliga. – Det här är ett väldigt centralt läge med ett flertal nya lägenheter

HK Fastigheter tar över Boström fastigheter

Den 23 september tog HK Fastigheter över Boström Fastigheters totala bestånd i Härnösand. Fastigheterna är centralt belägna i Härnösand och har en total uthyrningsbar yta på drygt 8000 kvadratmeter. Beståndet är väl förvaltat och innehåller både bostäder, butiker och kontor.