Ytterligare fastighetsförvärv

Vi förvärvar ytterligare en fastighet Telegrafen 2 för att utveckla den för framtiden.

telegrafen2